fbpx

Skuteczność leczenia metodą in vitro

Skuteczność leczenia metodą in vitroskuteczność leczenia

Poniższe dane skuteczności metodą in vitro dotyczą ciąż klinicznych, czyli tych potwierdzonych w badaniu USG.

Zobacz: Zapłodnienie in vitro – krok po kroku

Skuteczność metody in vitro w Polmedis

Przy ocenie skuteczności metody in vitro należy pamiętać, że nie każdy cykl leczenia zakończy się podaniem zarodków. Transferów jest mniej niż cykli leczenia, zatem wskaźnik na cykl zawsze będzie niższy niż wskaźnik na transfer. Należy pamiętać, że nie każda ciąża kliniczna zakończy się powodzeniem, część z nich zakończy się poronieniem, a wskaźnik ciąż zawsze będzie wyższy niż wskaźnik porodów.

Warto podkreślić, że liczba transferów w metodzie zapłodnienia in vitro uzależniona jest również od polityki w danej klinice.

Nasza klinika in vitro, zależnie od sytuacji klinicznej i embriologicznej, wykonuje transfer w 2., 3. lub 5. dobie po punkcji jajników.

Nie wszystkie zarodki przetrwają do 5. doby. Jeżeli wykonuje się transfery zarodków tylko w 5. lub 6. dobie zdecydowanie rzadziej dochodzi do transferu niż kiedy wykonuje się podanie zarodków wcześniej. W takiej sytuacji wskaźnik na transfer może być nawet dwukrotnie wyższy niż na cykl leczenia.

Na skuteczność zapłodnienia metodą in vitro wpływa również szereg innych czynników, jak: ilość podawanych zarodków czy średni wiek kobiet.

Metoda in vitro a statystyki

W roku 2012 nasza skuteczność wyniosła 45% ciąż na cykl leczenia i 36% porodów. Z kolei w roku 2014 wynosiła ona odpowiednio 25% i 24%. Powodem były między innymi ograniczenia liczby podawanych zarodków praktycznie do 1. zarodka w programie rządowym in vitro. Dlatego podajemy skumulowane wyniki z poszczególnych lat.

Zobacz też: Skuteczność leczenia niepłodności – jak to rozumieć?

Skuteczność leczenia metodą zapłodnienia in vitro w roku 2017

Liczba ciąż na 1 cykl leczenia > 38%

Liczba porodów na 1 cykl leczenia > brak pełnych danych z roku 2017

Liczba ciąż na 1 transfer zarodków > 40%

Liczba porodów na 1 transfer zarodków > brak pełnych danych z roku 2017

Skuteczność leczenia metodą zapłodnienia in vitro w roku 2016

Liczba ciąż na 1 cykl leczenia > 37%

Liczba porodów na 1 cykl leczenia > 30%

Liczba ciąż na 1 transfer zarodków > 39%

Liczba porodów na 1 transfer zarodków > 31%

Skuteczność leczenia metodą zapłodnienia in vitro w latach 2011-2015

Liczba ciąż na 1 cykl leczenia > 33%

Liczba porodów na 1 cykl leczenia > 28%

Liczba ciąż na 1 transfer zarodków > 35%

Liczba porodów na 1 transfer zarodków > 29%

Skuteczność leczenia metodą zapłodnienia in vitro w roku 2006-2010

Liczba ciąż na 1 cykl leczenia > 32%

Liczba porodów na 1 cykl leczenia > 29%

Liczba ciąż na 1 transfer zarodków > 33%

Liczba porodów na 1 transfer zarodków > 31%

Skuteczność leczenia metodą zapłodnienia in vitro w roku 2000-2005

Liczba ciąż na 1 cykl leczenia > 32%

Liczba porodów na 1 cykl leczenia > 29%

Liczba ciąż na 1 transfer zarodków > 36%

Liczba porodów na 1 transfer zarodków > 30%