fbpx

Oblicz koszt in vitro

Jaki jest koszt in vitro?

To, jaka będzie całkowita cena in vitro, zależy od wielu czynników, np.: ile leków zużyje pacjent podczas stymulacji, czy będzie konieczność wykonania ponad standardowych badań i procesów laboratoryjnych, ile wizyt odbędzie pacjent podczas całej procedury itp. 

Często cenniki podają, co zawiera procedura zapłodnienia in vitro i nie podają czego nie zawiera. Trudno zatem pacjentowi ocenić, ile faktycznie wyda na całe leczenie.

Oblicz cenę in vitro

Poniżej zamieszczamy kalkulator ceny zabiegu in vitro umożliwiający samodzielne oszacowanie wszelkich kosztów poza kosztami dojazdu do naszej kliniki. Zamieszczamy też komentarz wskazujący, które ceny mogą różnić się od wskazanych przez nas i dlaczego. W naszych kalkulacjach uwzględniliśmy też badania laboratoryjne wymagane ustawowo.

Liczba wizyt obejmuje wizyty lekarskie w klinice in vitro od początku stymulacji jajników lub przygotowania kobiety do transferu zarodka do momentu podania zarodków włącznie. Nie ujęto wizyt przed rozpoczęciem stymulacji oraz po podaniu zarodka.

Sprawdź: Cennik leczenia niepłodności oraz innych usług 
Element procedury in vitro Wybierz odpowiednia opcje Cena Uwagi
Komórki jajowe kobiety 8900 Obejmuje koszty znieczulenia, punkcji jajników, ICSI, hodowli zarodków do dowolnej doby, transferu zarodków
Nasienie partnera 100 Obejmuje koszty przygotowania nasienia do zastosowania w procedurze IVF
Postępowanie z dodatkowymi zarodkami 1300 Obejmuje mrożenie wszystkich niepodanych zarodków i roczny koszt ich przechowywania.
Chcę przekazać część moich komórek jajowych dla innej kobiety a dla siebie zostawić 0 Dawczynią komórek jajowych może zostać kobieta do 35. roku życia włącznie, u której nie stwierdza się nieprawidłowości genetycznych po kwalifikacji dokonanej przez lekarza ośrodka
Chcę aby część pobranych ode mnie komórek jajowych 0
Badania laboratoryjne wymagane do przeprowadzenia procedury 0 Obejmuje standardowy zakres badań dla pary. W zależności od sytuacji klinicznej mogą być wymagane inne badania. Koszt badań na podstawie przeciętnych cen na dzień 08.11.2023
Koszt leków do stymulacji jajników 1500 Refundacja przysługuje u kobiet do 40. roku życia, u których poziom FSH mierzony w 2-3. dniu cyklu jest mniejszy niż 15mUI/ml lub AMH powyżej 0,7 ng/ml i nie stwierdza się wcześniejszych niedostatecznych odpowiedzi na stymulację owulacji oraz bez nawracających poronień z tym samym partnerem - refundacja do 3 cykli
Pozostałe koszty ( wizyty lekarskie, leki inne niż do stymulacji jajników 1000 Przeciętnie 5 wizyt
Procedury dodatkowe 0
Cena całkowita 12800