fbpx

Porady dla pacjentów

Zdecydowanie zachęcam Państwa do zapoznania się z  treścią zamieszczanych artykułów. Przyczyną ich pisania jest moje ponad 25 lat dóswiadczenie w  leczeniu niepłodności, z czego leczeniem metodą zapłodnienia pozaustrojowego  20 lat. Nie chodzi tu o doświadczenie merytoryczne. Te  lata pokazały mi  jakie wątpliwości, nastroje i problemy wystepują u par leczących się z powodu niepłodności. Szereg mitów,  opaczna  interpretacja słów lekarza, bezgraniczna wiara w  informacje  internetowe  są powodem frustracji już pierwszych niepowodzeń. Również tych naturalnych niepowodzeń. . Znam nastawienie  pacjentów i wiem, że zdecydowana większość, absolutnie nie z  ich winy, podchodzi do leczenia  niepłodności  na zasadzie  złotej recepty za  określoną cenę.  To, co moim zdaniem najbardziej dokucza pacjentom to brak wiedzy,  zrozumienia diagnostyki i leczenia  niepłodności. Często po poświęceniu godziny, a  czasem więcej, na  wyjaśnienia dlaczego się nie udaje, pacjenci twierdzą “ale  nikt nam tego nie wyjaśniał”. Stąd też decyzja  aby na  naszej stronie  sukcesywnie zamieszczać artykuły, które  by wyjaśniały to co  “nikt nam nie wyjaśnił”. Jeżeli  pewne kwestie są dla  Państwa  niejasne, budzą wątpliwości, czy wręcz nie zgadzacie się Państwo z  treścią,  chętnie wyjaśnimy – wątpliwości należy kierować na  adres  invitro@polmedis.pl. Mogą Państwo również pisac jakie kwestie chcielibyście aby zostały przedstawione.  Proszę jednak  pamiętać , że celem nie  jest ocena  konkretnych sytuacji pacjentów, ich wyników badań, analiza  dotychczasowego leczenia ale wątpliwości wynikające z  zamieszczonych artykułów albo własne uwagi..

            Z wyrazami szacunku     Kierownik Ośrodka  Polmedis

                                   Artur Polak

 

Skuteczność leczenia niepłodności – jak to rozumieć?

 

Szansa  na ciążę a skuteczność ośrodka

Wysoka skuteczność, najwyższa skuteczność, skuteczność 60 %  to najczęstsze hasła reklamowe. Niewątpliwie prezentowana skuteczność leczenia danego ośrodka  jest elementem współdecydującym o wyborze  miejsca  leczenia. Co tak naprawdę ona oznacza ? Czy wprost wskazuje  jakie  mamy szansę ? Czy skuteczność 35 % oznacza  ,że   w trzech cyklach leczenia  uda nam się w 100%, czy raczej  35 % par leczących się w danym ośrodku zakończy leczeniem sukcesem.  Co oznacza sukces ? Wskaźnik skuteczności to  procent  cykli zakończonych sukcesem w stosunku do liczby cykli leczenia. Powstaje jednak pytanie  co jest sukcesem i jakie cykle leczenia zliczać.

Co to jest pozytywny efekt leczenia-sukces

Powszechnie  wiadomo, że chodzi o uzyskanie ciąży. Można  uznać ,że sukcesem jest już pozytywna  próba ciążowa  lub  podwyższony wynik stężenia  hormonu HCG ( lub beta  HCG ) we krwi. Pomijając rozważania  od  jakiej wartości stężenia  HCG można  uznać ,że  kobieta jest w ciąży, to ten etap kiedy  jeszcze  nic  nie widać ciąży w  USG, a  jedynie rośnie poziom HCG we krwi nazywa się ciążą biochemiczną. Zdarza się ,że  stężenie  HCG we krwi zacznie spadać co oznacza,że  ciąża przestała się rozwijać. Według róznych danych nawet 50 % ciąż biochemicznych nie rozwija się dalej. Można oczywiście  ciąże biochemiczną zaliczyć jako leczenie skuteczne.   Stwierdzenie tzw. pęcherzyka ciążowego w  badaniu USG rozpoczyna  etap zwany  ciążą kliniczną. Najczęściej własnie  osiągnięcie  tego etapu zaliczane jest jako pozytywny efekt  leczenia. , bez względu czy uwidoczni się w  USG zarodek czy nie. Ok 5-6 tygodnia ciąży zwykle  udaje się uwidocznić zarodek jak i potwierdzić akcję serca  płodu. Niestety ok 15 % ciąż klinicznych zakończy się poronieniem, czyli zakończeniem ciąży przed  22  tygodniem. Zdecydowana większość ciąż po tym terminie zakończony się urodzeniem żywego dziecka ale  nie wszystkie. Podsumowując można  uznać jako sukces  ciąże biochemiczną, ciąże kliniczną, albo poród żywego dziecka. W liczbach bezwględnych, w  opraciu o nasze dane, na  50 ciąż biochemicznych  40 przejdzie do etapu  ciąż klinicznych. Z tych 40  sześć zakończy się poronieniem. Z tych pozostałych  34-ech  praktycznie wszystkie zakończą się porodem, z reguły żywego dziecka. Jak widać w zależności od  przyjętego kryterium sukcesu, na 100 cykli leczenia wskaźnik skuteczności  może  być 50 %, a według innych 34 %.

Co to jest cykl leczenia

Cyklem leczenia  mozna  uznać każdą rozpoczętą stymulację jajników. Na  100 rozpoczętych stymulacji jajników w celu pobrania  komórek jajowych 95  zakończy się zabiegiem punkcji jajników. Mozna zatem uznać za cykl leczenia liczbę przeprowadzonych punkcji jajników, a  nie rozpoczętych stymulacji. Z powodu nie  uzyskania zarodków przeciętnie  w  5 przypadkach nie  odbędzie  transfer zarodków. Mozna zatem liczyć jako cykl leczenia tylko  próby zakończone podaniem zarodków do macicy- czyli na 100 stymylacji przeciętnie  będzie to 90.

Możliwe wskaźniki

Jeżeli policzymy jako skuteczność liczbę ciąż biochemicznych na  liczbę wykonanych transferów zarodków to przy powyższych cyfrach uzyskamy wskaźnik skuteczności  50/90 czyli 55 %.  Możemy jednak policzyć skuteczność  jako liczbę porodów na  liczbę rozpoczetych stymulacji, czyli 34/100 co daje 34 %.  Zdarza się, że ośrodki  podają tylko zarodki w 5-6 dobie. Powoduje to, że liczba  wykonanych transferów znacznie  się obniży bowiem w ok. 40% nie  uzyska  się w 5-6 dobie  zarodków w stadium blastocysty. Liczba  transferów zarodków obniży się  z  90 do   np. 60. Zatem gdy podzielimy liczbę ciąż biochemicznych ( 50 ) przez  liczbę transferów  uzyskamy skuteczność  83  %, a w  przydku liczenia  ciąż klinicznych ( 40 )  66%.

NAJBARDZIEJ ISTOTNYM I WIARYGODNYM JEST WSKAŹNIK URODZEŃ,
PONIEWAŻ URODZENIE DZIECKA JEST DOPIERO PEŁNYM SUKCESEM
(tzw. wskaźnik baby home – dziecko w domu).

Aby lepiej zrozumieć ten problem, przeanalizujmy przykład:
Załóżmy, że do leczenia przystąpiło 100 kobiet. U 90 z nich pobrano komórki jajowe,
ale tylko u 80 wykonano transfer. W efekcie u 40 kobiet wynik próby ciążowej był dodatni. Jednak tylko w przypadku 35 pacjentek ciąża rozwinęła się i stwierdzono płód
w USG. 5 kobiet poroniło a 30 urodziło. Wyniki tego przykładu można zatem przedstawić następująco:

wskaźnik ciąż
na cykl leczenia
(100 kobiet)
wskaźnik ciąż
na punkcję
(90 kobiet)
wskaźnik ciąż
na transfer
(80 kobiet)
ciąża biochemicznie
40 kobiet
40% 44% 50%
ciąża klinicznie
35 kobiet
35% 38% 43%
wskaźnik urodzeń
30 kobiet
30% 33% 37,50%

 

Jak widać prezentowane wyniki można przedstawiać różnie. Nie można jednak być w 35% w ciąży. Każdy ma 50% szans, albo się uda albo nie.