fbpx

Dofinansowanie in vitro Polska

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM FINANSOWANIA   LECZENIA  NIEPŁODNOŚCI METODĄ IN VITRO ORAZ ZABEZPIECZENIA  PŁODNOŚCI NA  PRZYSZŁOŚĆ

POGRAM DOTYCZY:

 • -par, u których stwierdzono niepłodność i wymagają leczenia  metodą in vitro
  -z wykorzystaniem własnych gamet lub nasienia anonimowego dawcy- do 4 prób, gdy kobieta nie  ukończyła 42  lat, a  mężczyzna 55 lat .

-z wykorzystaniem  komórek jajowych od anonimowej dawczyni  do 2 prób, gdy kobieta nie  ukończyła 45  lat, a  mężczyzna 55 lat 
-adopcji zarodka-do 2 cykli, gdy kobieta nie  ukończyła 45  lat, a  mężczyzna 55 lat.
Łącznie para  może skorzystać z 6 prób.

 • par, które  mają zamrożone  i przechowywanie zarodki, które  uzyskano w wyniki leczenia  przed rozpoczęciem Programu, gdy kobieta nie  ukończyła 45  lat, a  mężczyzna 55 lat. Nie  ma  ograniczeń ilości prób.
 • -osób, u których w związku z leczeniem chorób onkologicznych istnieje ryzyko utraty płodności, gdy kobieta nie  ukończyła 40  lat, a  mężczyzna 45 lat. U osób tych  dokonuje się  pobrania  gamet i ich przechowywania do ewentualnego wykorzystania w  przyszłości.

UWAGI

 • w celu kwalifikacji do leczenia metodą in vitro  para  musi spełniać warunki określone  przepisami prawa tj.  być po bezskutecznym leczeniu niepłodności innymi metodami w ciągu 12  miesięcy albo jeżeli zgodnie z aktualną wiedzą medyczną nie jest możliwe uzyskanie ciąży w wyniku zastosowania tych metod.
 • W przypadku gdy w dwóch próbach  uzyska się mniej niż dwie  dojrzałe komórki jajowe para, ulega wyłączeniu z  Programu.
 • W celu kwalifikacji do leczenia z wykorzystaniem gamet anonimowych dawców lub adopcji zarodka wymagana jest opinia psychologa  o braku przeciwwskazań do rodzicielstwa niegenetycznego.
 • Przed rozpoczęciem kolejnego cyklu ( kolejnej próby po wykorzystaniu wszystkich zamrożonych zarodków) wymagana  jest nowa  kwalifikacja do leczenia.

CO JEST FINANSOWANE W  RAMACH PROGRAMU.

 • wizyta  podczas  której, lekarz  zakwalifikuje  Państwa do leczenia metodą in vitro lub depozytu gamet.
 • badania  laboratoryjne, wymagane  przepisami prawa do przeprowadzenia leczenia oraz wymagane do przeprowadzenia znieczulenia.
 • wizyty lekarskie związane ze stymulacją jajników albo przygotowaniem do przeniesienia zarodka ( transferu) wraz z badania  hormonalnymi
 • procedura in vitro
 • 1-2  oznaczenia   beta HCG w celu potwierdzenia lub wykluczenia ciąży
 • jedna wizyta lekarskie w celu potwierdzenia ciąży w  badaniu USG
 • kriokonerwacja  ( zamrożenie ) i przechowywanie zarodków na  okres, w  którym Program będzie obowiązywał.
 • kriokonerwacja gamet ( plemników lub komórek jajowych) oraz ich przechowywanie na okres, w  którym Program będzie obowiązywał, w procedurach zabezpieczenia  płodności na  przyszłość z  powodów onkologicznych

CO NIE JEST FINANSOWANE W  RAMACH PROGRAMU.

 • wizyta rejestracyjna do Programu, chyba, że w jej trakcie lekarz dokona  kwalifikacji do leczenia.
 • badania  laboratoryjne  niewymagane  przepisami prawa, które zleci lekarz.
 • wszelkie leki- odpłatność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie refundacji leków.
 •  Wizyty lekarskie po zakończonym cyklu leczenia  a  przed kolejną kwalifikacją oraz niezwiązane bezpośrednio z  leczeniem niepłodności.

 W CELU ZAREJESTROWANIA SIĘ DO PROGRAMU NALEŻY UMÓWIĆ SIĘ NA WIZYTĘ LEKARSKĄ. NALEŻY ZABRAĆ ZE SOBĄ DOTYCHCZASOWĄ DOKUMENTACJĘ LECZENIA, WYNIKI BADAŃ ORAZ DOKUMENT TOŻSAMOŚCI ZE ZDJĘCIEM. PRZED WIZYTĄ NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z  REGULAMINEM UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ