fbpx

Kompleksowe badanie nasienia

Kompleksowe badanie nasienia

To test jakości plemników. Jest to coś znacznie więcej niż standardowa procedura medyczna. 

W postrzeganiu społecznym, to najpierw u kobiet poszukuje się przyczyn niemożności zajścia w ciążę. Jednak zgłoszenie chęci wykonania badania przez mężczyznę, już na początku drogi starania się o dziecko, jest odpowiedzialnym rozumieniem roli mężczyzny i przyszłego ojca. Dla partnerki to wyraźny sygnał wsparcia i wzajemnej troski o wspólne rodzicielstwo.

Badanie komputerowe nasienia stanowi ważne źródło wiedzy na temat budowy, liczby i ruchliwości plemników. Test jakości plemników jest nieinwazyjny i nie wywołuje niepożądanych skutków ubocznych. Nasza klinika in vitro zapewnia odpowiednie warunki do pozyskania materiału do badania, a także profesjonalne podejście personelu medycznego.

badanie nasienia

Wykonujemy ogólne badanie nasienia metodą komputerową (CASA) zgodnie ze standardem WHO z 2010 roku, w którym zawarte są:
  • ocena makroskopowa – oceniane parametry nasienia: czas upłynnienia, objętość, lepkość, pH oraz barwa,
  • ocena mikroskopowa – oceniane parametry: obecność agregacji i aglutynacji (zlepiania) plemników, koncentracja – ilość plemników w 1 ml nasienia, liczebność plemników w całym ejakulacie, ruchliwość – odsetek poruszających się plemników, żywotność – odsetek żywych plemników, morfologia – odsetek plemników o prawidłowej budowie.

W ramach rozszerzenia zakresu badań nasienia, wykonujemy także:

  • *Przeciwciała przeciwplemnikowe IgA oraz IgG przy użyciu testu MAR – badanie mające na celu sprawdzenie czy w nasieniu obecne są przeciwciała przeciwplemnikowe klasy IgA i/lub IgG, które mogą powodować zlepianie się plemników, zaburzając ich ruchliwość. Wynik badania gotowy do odbioru po ok. 3 dniach roboczych.
  • *Posiew bakteriologiczny nasienia z antybiogramem – ocena obecności w nasieniu bakterii i grzybów. Wynik badania gotowy do odbioru po ok. 7 dniach roboczych.
  • Ocena fragmentacji  DNA plemników (SCD). Badanie  ma  celu określenie odsetka  plemników z  uszkodzonym strukturą  nici DNA, zawierającej  materiał genetyczny plemnika. Wynik badania gotowy do odbioru po ok. 3 dniach roboczych.
  • HBA  Test-badanie  ma celu określenie odsetka plemników o prawidłowej dojrzałości biologicznej, który odgrywa istotną rolę w procesie zapłodnienia.

Jak przygotować się do badania nasienia?

  • Na badanie należy zarejestrować się telefonicznie na konkretny dzień i godzinę,
  • Zaleca się wykonanie badania nasienia po zachowaniu okresu wstrzemięźliwości płciowej od 2 do 7 dni,
  • Nasienie może być oddane w klinice – w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu. W przypadku problemów z oddaniem nasienia w laboratorium, dopuszczalne jest oddanie nasienia w warunkach domowych  i osobiste dostarczenie materiału do badania w czasie nieprzekraczającym 60 min. od oddania ejakulatu. Próbkę nasienia należy zabezpieczyć przed wychłodzeniem (transport w temp. 20-37 °C),
  • Nasienie powinno być oddane do sterylnego pojemnika w całości, przy zachowaniu podstawowych zasad higieny.

Tutaj możesz umówić się na wizytę w naszej klinice.