fbpx

Zabezpieczenie płodności na przyszłość

Czym jest zabezpieczenie płodności na przyszłość?

Zabezpieczenie płodności

Zabezpieczenie płodności jest to działanie medyczne podejmowane w celu ochrony zdolności płodzenia w przypadku niebezpieczeństwa utraty albo istotnego upośledzenia zdolności płodzenia na skutek choroby, urazu lub leczenia. 

Najczęściej dotyczy to pacjentów, u których rozpoznano chorobę nowotworową lub zakaźną, a leczenie owej choroby stwarza ryzyko upośledzenia czynności gonad, skutkujące brakiem lub znaczącym ograniczeniem produkcji komórek rozrodczych (plemników, komórek jajowych).

Proces zabezpieczenia płodności składa się z kilku etapów:

  • wizyta kwalifikacyjna,zabezpieczenie płodności
  • przygotowanie do pobrania materiału,
  • pobranie materiału genetycznego,
  • zamrożenie męskich/żeńskich komórek rozrodczych.

Aby rozpocząć proces zabezpieczenia płodności, zapraszamy do umówienia się na wizytę w naszej klinice.

Zabezpieczenie płodności u kobiety – zamrożenie komórek jajowych

Pacjentka, po przejściu kwalifikacji i po wydaniu przez lekarza orzeczenia o dopuszczeniu do procedury, przechodzi kontrolowaną stymulację jajników – analogicznie jak podczas procesu zapłodnienia in vitro. W wyniku punkcji jajników pobierane są komórki jajowe, które następnie są kriokonserwowane metodą witryfikacji (mrożone) i dalej przechowywane.

Zabezpieczenie płodności u mężczyzny – zamrożenie plemników

Po wizycie lekarskiej, w trakcie której lekarz wydaje orzeczenie o dopuszczeniu do pobrania męskich komórek rozrodczych w celu zabezpieczenia płodności na przyszłość, pacjent oddaje w klinice nasienie, które w laboratorium seminologicznym jest odpowiednio preparowane, w efekcie czego plemniki poddane są kriokonserwacji (mrożeniu) i mogą być dalej przechowywane.