fbpx

Zabezpieczenie płodności na przyszłość

Czym jest zabezpieczenie płodności na przyszłość?

Są to działania medyczne podejmowane w celu zabezpieczenia zdolności płodzenia w przypadku niebezpieczeństwa utraty albo istotnego upośledzenia zdolności płodzenia na skutek choroby, urazu lub leczenia. Najczęściej dotyczy to pacjentów, u których rozpoznano chorobę nowotworową lub zakaźną, a leczenie owej choroby stwarza ryzyko upośledzenia czynności gonad, skutkujące brakiem lub znaczącym ograniczeniem produkcji komórek rozrodczych (plemników, komórek jajowych).

Proces zabezpieczenia płodności składa się z kilku etapów:

  • wizyta kwalifikacyjna,zabezpieczenie płodności
  • przygotowanie do pobrania materiału,
  • pobranie materiału genetycznego,
  • zamrożenie męskich/żeńskich komórek rozrodczych.

 

Aby rozpocząć proces zabezpieczenia płodności należy umówić się na wizytę w naszej Klinice.

Zabezpieczenie płodności u kobiety

Pacjentka, po przejściu kwalifikacji i po wydaniu przez lekarza orzeczenia o dopuszczeniu do procedury, przechodzi kontrolowaną stymulację jajników analogicznie jak podczas procesu zapłodnienia pozaustrojowego. W wyniku punkcji jajników pobierane są komórki jajowe, które następnie są kriokonserwowane metodą witryfikacji i dalej przechowywane.

Zabezpieczenie płodności u mężczyzny

Po wizycie lekarskiej, w trakcie której lekarz wydaje orzeczenie o dopuszczeniu do pobrania męskich komórek rozrodczych w celu zabezpieczenia płodności na przyszłość, pacjent oddaje w klinice nasienie, które w laboratorium seminologicznym jest odpowiednio preparowane, w efekcie czego plemniki poddane są kriokonserwacji (mrożeniu) i mogą być dalej przechowywane.