fbpx

Dofinansowanie in vitro Wrocław

Dofinansowanie in vitro dla mieszkańców miasta Wrocław

Ośrodek Polmedis jest realizatorem programu (pobierz program). Program finansowany jest ze środków Gminy Wrocław. Zgodne z przyznanymi środkami i zawarta umową z Gminą Wrocław wielkość dofinansowania wynosi maksymalnie 10 000 zł, aw przypadku procedury dawstwa zarodków do 6000 zł.

Rejestracja do programu

W celu przystąpienia do programu – rejestracji, należy spełnić poniższe warunki:

  • zapoznanie się z Warunkami Programu (WARUNKI PROGRAMU WROCŁAW 2024 POLMEDIS) i podpisanie zgody na udział w  programie (FORMULARZ ZGODY WROCŁAW 2024).
  • złożenie kserokopii pierwszej strony zeznania podatkowego za 2023 rok przez każdego z odbiorców tworzących parę, którzy do dnia złożenia dokumentów rozliczyli się z Urzędem Skarbowym (oryginał zeznania do wglądu). Osoby, które się nie zdążyły się rozliczyć do dnia kwalifikacji do Programu składają kserokopię pierwszej strony PIT-11,
  • podpisanie  wymaganych przez realizatora  oświadczeń, w tym pisemnej akceptacji Regulaminu  realizatora (Regulamin ośrodka)

Rejestracja do programu odbywa się wyłącznie podczas wizyty lekarskiej, na  terenie  ośrodka, na  która muszą stawić się oboje partnerzy. Należy mieć ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem.

Na wizytę można umówić się telefonicznie pod numerem telefonu 71-3398362 lub korzystając z rejestracji internetowej.

Kwalifikacja  do programu

  • stwierdzona została przyczyna niepłodności lub nieskutecznego leczenia niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programu,
  • w dniu zgłoszenia do Programu kobieta nie ukończyła 40-tego roku życia. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia procedury u pacjentek w wieku do 42 lat (według rocznika urodzenia) pod warunkiem dobrze rokującej rezerwy jajnikowej, potwierdzonej badaniem AMH (powyżej 0.7 ng/mL) lub w przypadku par realizujących procedurę zapłodnienia w ramach dawstwa innego niż partnerskie (dawstwo żeńskich komórek rozrodczych) lub procedury adopcji zarodka,
  • w dniu kwalifikacji do Programu oboje są mieszkańcami Wrocławia i rozliczają podatek dochodowy w Urzędach Skarbowych we Wrocławiu (z wyłączeniem Pierwszego Urzędu Skarbowego przy ul. Klimasa 34, 50-515 Wrocław) oraz złożyli wymagane dokumenty.
  • Zarejestrowanie  do programu