fbpx

Cennik

CENNIK

OCEŃ NASZ CENNIK

Wszystkie usługi świadczone pacjentom zostały podzielone na grupy.

  1. ŚWIADCZENIA LEKARSKIE-są to usługi wykonywane tylko przez lekarzy.
  2. PROCEDURY TERAPEUTYCZNE-są to usługi wykonywane przez zespół ośrodka , w skład których wchodzą różne czynności składające się na PROCEDURĘ TERAPEUTYCZNĄ. Podano ceny najczęstszych procedur i wchodzących w ich skład procesów. PROCEDURY TERAPEUTYCZNE mogą być poszerzane o różne elementy całego cennika, w zależności od sytuacji klinicznej oraz życzeń pacjentów. Może się zdarzyć że para u których będzie przeprowadzona np procedura 2.3 będzie chciała dodatkowo zamrozić część komórek jajowych i je przechowywać- proces 3.2 . Jeżeli ponadto będą wskazania do podania leku Intralipid cała procedura poszerzy się o proces 8.12.
  3. PROCESY PODSTAWOWE –są to usługi wykonywane tylko przez zespół Ośrodka, które z reguły nie wchodzą w skład PROCEDUR TERAPEUTYCZNYCH.
  4. BADANIA LABORATORYJNE
  5. ZABIEGI DIAGNOSTYCZNE są to usługi wykonywane tylko przez lekarzy w celu diagnostyki przyczyn choroby.
  6. LEKI Podane ceny są orientacyjnymi cenami 100% z okolicznych aptek. W przypadku gdy dany lek objęty jest refundacją, a pacjentowi refundacja przysługuje ceny są istotnie niższe
  7. DODATKOWE PROCESY LABORATORYJNE-są to usługi wykonywane tylko przez biologów i embriologów podczas procedur laboratoryjnych. Są one wykonywane jeżeli są wskazania medyczne do ich przeprowadzenia, lub na żądanie pacjenta.
  8. DODATKOWE PROCESY TERAPEUTYCZNE-ą to usługi wykonywane przez zespół medyczny podczas procedur laboratoryjnych. Są one wykonywane jeżeli są wskazania medyczne do ich przeprowadzenia, lub na żądanie pacjenta.

Ceny wytłuszczonym drukiem są sumaryczną ceną procedur lub procesów podstawowych , w skład której wchodzą tylko pozycje wymienione w akapicie “ Obejmuje następujące pozycje/procesy” wymienione po lewej stronie kolumny Nazwa Usługi/Procedury. Z kolei po prawej stronie tej kolumny wymieniono grupy usług , których cena danej procedury nie obejmuje.

Zachęcamy do skorzystania kalkulatora in vitro. Można tam indywidualnie oszacować koszt całej procedury w zależności od swoich decyzji.

Nie można ustalić precyzyjnie ile całość procedury będzie kosztowała. Nie wiadomo ile będzie wizyt, jaka ilość leków będzie potrzebna do zrealizowania leczenia, czy będą zarodki do zamrożenia. Dla tych z Państwa , którzy wolą cenę ustaloną z góry polecamy PAKIET IVF PLUS. Nie obejmuje on wszystkiego co możemy zaoferować ale to co pacjenci wybierają najczęściej.

KOD Nazwa Usługi/Procedury Cena brutto PLN
1 1.ŚWIADCZENIA LEKARSKIE CENY ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH
1.1 PIERWSZA KONSULTACJA LEKARSKA 280
1.3 KONSULTACJA LEKARSKA –wykonanie czynności medycznych  w  ramach leczenia  niepłodności. 200
1.8 KONSULTACJA GINEKOLOGICZNA –wykonanie czynności medycznych innych niż w zakresie  leczenia  niepłodności 270
1.4 WIZYTA POŁOŻNICZA 270
1.5 KONSULTACJA TELEFONICZNA Z LEKARZEM 100
1.6 ZNIECZULENIE OGÓLNE 1000
2 2.PROCEDURY TERAPEUTYCZNE  
2.1 INSEMINACJA NASIENIEM PARTNERA 1200
  W przypadku przerwania procedury z jakiejkolwiek przyczyny ( medycznej lub niemedycznej) lub niewykonania czynności objętych pakietem -pacjent płaci tylko za wykonane procesy  
  Obejmuje następujące pozycje/procesy  
2.11 POBRANIE LUB ROZMROŻENIE NASIENIA 100
2.12 INSEMINACJA 1100
  Nie obejmuje następujących pozycji/procesów  
  1.ŚWIADCZENIA LEKARSKIE CENY ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH
  4.BADANIA LABORATORYJNE CENY BADAŃ LABORATORYJNYCH
  6. LEKI CENY LEKÓW
  7.DODATKOWE PROCESY LABORATORYJNE CENY DODATKOWYCH PROCESÓW LABORATORYJNYCH
2.2 INSEMINACJA NASIENIEM ANONIMOWEGO DAWCY 2450
  W przypadku przerwania procedury z jakiejkolwiek przyczyny ( medycznej lub niemedycznej) lub niewykonania czynności objętych pakietem -pacjent płaci tylko za wykonane procesy  
  Obejmuje następujące pozycje/procesy  
3.3 ROZMRAŻANIE DAWCY NASIENIA 1350
2.12 INSEMINACJA 1100
  Nie obejmuje następujących pozycji/procesów  
  1.ŚWIADCZENIA LEKARSKIE CENY ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH
  4.BADANIA LABORATORYJNE CENY BADAŃ LABORATORYJNYCH
  6. LEKI CENY LEKÓW
  7.DODATKOWE PROCESY LABORATORYJNE CENY DODATKOWYCH PROCESÓW LABORATORYJNYCH
2.3 ZAPŁODNIENIE POZAUSTROJOWE-PAKIET IVF. 9000
  W przypadku przerwania procedury z jakiejkolwiek przyczyny ( medycznej lub niemedycznej) lub niewykonania czynności objętych pakietem -pacjent płaci tylko za wykonane procesy  
  Obejmuje następujące pozycje/procesy  
2.11 POBRANIE LUB ROZMROŻENIE NASIENIA 100
1.7 ZNIECZULENIE OGÓLNE 1000
2.12 PUNKCJA PACJENTKI 3000
2.13 ZAPLEMNIENIE KOMÓREK 2500
2.14 HODOWLA ZARODKÓW 2000
2.15 TRANSFER ZARODKÓW 400
  Nie obejmuje następujących pozycji/procesów  
  1.ŚWIADCZENIA LEKARSKIE CENY ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH
  4.BADANIA LABORATORYJNE CENY BADAŃ LABORATORYJNYCH
  6. LEKI CENY LEKÓW
  3.PODSTAWOWE PROCESY LABORATORYJNE CENY PODSTAWOWYCH PROCESÓW LABORATORYJNYCH
  7.DODATKOWE PROCESY LABORATORYJNE CENY DODATKOWYCH PROCESÓW LABORATORYJNYCH
  8.DODATKOWE PROCESY TERAPEUTYCZNE CENY DODATKOWYCH PROCESÓW TERAPEUTYCZNYCH
2.4 ZAPŁODNIENIE POZAUSTROJOWE-PAKIET IVF PLUS 11 200
  Opłata pacjenta w przypadku przerwania procedury z jakiejkolwiek przyczyny ( medycznej lub niemedycznej) przed pobraniem komórek rozrodczych od kobiety 4200
  Opłata pacjenta w przypadku przerwania procedury z jakiejkolwiek przyczyny przed zaplemnieniem komórek rozrodczych ( np. brak dojrzałych komórek rozrodczych) 7000
  Obejmuje następujące pozycje/procesy  
1 ŚWIADCZENIA LEKARSKIE od kolejnej wizyty po dniu złożenia wszystkich wymaganych dokumentów, kopii wyników badań i zgód do dnia przerwania procedury lub podania zarodków 1000
2.11 POBRANIE LUB ROZMROŻENIE NASIENIA 100
1.7 ZNIECZULENIE OGÓLNE 1000
2.12 PUNKCJA PACJENTKI 3000
2.13 ZAPLEMNIENIE KOMÓREK 2500
2.14 HODOWLA ZARODKÓW 2000
2.15 TRANSFER ZARODKÓW 400
7 7.DODATKOWE PROCESY LABORATORYJNE 900
3.4 MROŻENIE ZARODKÓW Z OKRESEM PRZECHOWYWANIA 366 DNI 1300
  RAZEM 11 200
  KORZYŚĆ PACJENTA 2 200
  Nie obejmuje następujących pozycji/procesów  
  8.DODATKOWE PROCESY TERAPEUTYCZNE CENY DODATKOWYCH PROCESÓW TERAPEUTYCZNYCH
2.5 ZAPŁODNIENIE POZAUSTROJOWE PO ODMROŻENIU KOMÓREK JAJOWYCH. W przypadku przerwania procedury z jakiejkolwiek przyczyny ( medycznej i niemedycznej) lub niewykonania czynności objętych pakietem -pacjent płaci tylko za wykonane procesy. 6300
  Obejmuje następujące pozycje/procesy  
2.11 POBRANIE LUB ROZMROŻENIE NASIENIA 100
2.51 ROZMRAŻANIE KOMÓREK JAJOWYCH PACJENTA 1300
2.13 ZAPLEMNIENIE KOMÓREK 2500
2.14 HODOWLA ZARODKÓW 2000
2.15 TRANSFER ZARODKÓW 400
  Nie obejmuje następujących pozycji/procesów  
  1.ŚWIADCZENIA LEKARSKIE CENY ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH
  4.BADANIA LABORATORYJNE CENY BADAŃ LABORATORYJNYCH
  3.PODSTAWOWE PROCESY LABORATORYJNE CENY PODSTAWOWYCH PROCESÓW LABORATORYJNYCH
  7.DODATKOWE PROCESY LABORATORYJNE CENY DODATKOWYCH PROCESÓW LABORATORYJNYCH
  8.DODATKOWE PROCESY TERAPEUTYCZNE CENY DODATKOWYCH PROCESÓW TERAPEUTYCZNYCH
2.6 POBRANIE KOMÓREK JAJOWYCH W CELU ZABEZPIECZENIA PŁODNOŚCI NA PRZYSZŁOŚĆ 5600
  W przypadku przerwania procedury z jakiejkolwiek przyczyny ( medycznej i niemedycznej) lub niewykonania czynności objętych pakietem -pacjent płaci tylko za wykonane procesy.  
  Obejmuje następujące pozycje/procesy  
1.7 ZNIECZULENIE OGÓLNE 1000
2.12 PUNKCJA PACJENTKI 3000
3.21 MROŻENIE KOMÓREK JAJOWYCH 1200
3.42 PRZECHOWYWANIE MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO PRZEZ 366 DNI 400
  Nie obejmuje następujących pozycji/procesów  
  ŚWIADCZENIA LEKARSKIE CENY ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH
  BADANIA LABORATORYJNE CENY BADAŃ LABORATORYJNYCH
  6. LEKI CENY LEKÓW
  DODATKOWE PROCESY LABORATORYJNE CENY DODATKOWYCH PROCESÓW LABORATORYJNYCH
  DODATKOWE PROCESY TERAPEUTYCZNE CENY DODATKOWYCH PROCESÓW TERAPEUTYCZNYCH
2.7 POBRANIE NASIENIA W CELU ZABEZPIECZENIA PŁODNOŚCI NA PRZYSZŁOŚĆ-pacjent płaci tylko za wykonane usługi 800
  Obejmuje następujące pozycje/procesy  
3.31 MROŻENIE NASIENIA 400
3.42 PRZECHOWYWANIE MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO PRZEZ 366 DNI 400
  Nie obejmuje następujących pozycji/procesów  
  1.ŚWIADCZENIA LEKARSKIE CENY ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH
  4.BADANIA LABORATORYJNE CENY BADAŃ LABORATORYJNYCH
2.8 POBRANIE NASIENIA METODĄ BIOPSJI JĄDRA  
  Obejmuje następujące pozycje/procesy 2500
1.7 ZNIECZULENIE OGÓLNE 1000
2.81 BIOPSJA JĄDRA 1500
  Nie obejmuje następujących pozycji/procesów  
  1.ŚWIADCZENIA LEKARSKIE CENY ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH
  4.BADANIA LABORATORYJNE CENY BADAŃ LABORATORYJNYCH
  3.PODSTAWOWE PROCESY LABORATORYJNE CENY PODSTAWOWYCH PROCESÓW LABORATORYJNYCH
2.9 ZAŁOŻENIE WKŁADKI DOMACICZNEJ -nie obejmuje ceny wkładki 500
3 3. PODSTAWOWE PROCESY LABORATORYJNE CENY PODSTAWOWYCH PROCESÓW LABORATORYJNYCH
3.1 PRZENIESIENIE ZARODKÓW WŁASNYCH PO ODMROŻENIU 2000
  Obejmuje następujące pozycje/procesy  
3.11 ROZMRAŻANIE ZARODKÓW 0
3.12 KRIOTRANSFER 2000
3.2 PRZENIESIENIE ZARODKÓW ANONIMOWYCH DAWCÓW PO ODMROŻENIU 6000
  Obejmuje następujące pozycje/procesy  
3.21 ROZMRAŻANIE ZARODKÓW ANONIMOWYCH DAWCÓW 0
3.22 DONORTRANSFER 6000
3.3 MROŻENIE NASIENIA Z OKRESEM PRZECHOWYWANIA 366 DNI 800
  Obejmuje następujące pozycje/procesy  
3.31 MROŻENIE NASIENIA 400
3.42 PRZECHOWYWANIE MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO PRZEZ 366 DNI 400
3.4 MROŻENIE ZARODKÓW Z OKRESEM PRZECHOWYWANIA 366 DNI 1300
  Obejmuje następujące pozycje/procesy  
3.41 MROŻENIE ZARODKÓW 900
3.42 PRZECHOWYWANIE MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO PRZEZ 366 DNI 400
3.2 MROŻENIE KOMÓREK Z OKRESEM PRZECHOWYWANIA 366 DNI 1600
  Obejmuje następujące pozycje/procesy  
3.21 MROŻENIE KOMÓREK JAJOWYCH 1200
3.42 PRZECHOWYWANIE MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO PRZEZ 366 DNI 400
3.43    
3.44 REZERWACJA MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO NA 3  MIESIĄCE
400
3.5 ZASTOSOWANIE KOMÓREK JAJOWYCH DAWCZYNI
10 000
3.3 ZASTOSOWANIE  NASIENIA DAWCY
1350
4 4.BADANIA LABORATORYJNE CENY BADAŃ LABORATORYJNYCH
4.10 BADANIE NASIENIA METODĄ KOMPUTEROWĄ SCA 220
4.11 HBA TEST-ocena dojrzałości plemników 300
4.12 PRZECIWCIAŁA PRZECIWPLEMNIKOWE 150
4.13 SCD- ocena fragmentacji plemników 350
4.14 STOPIEŃ CZYSTOŚCI POCHWY 50
4.15 KTG 100
4.16 PCT- test na obecność ruchomych plemników w śluzie szyjkowym 150
4.17 CHLAMYDIA WYMAZ DNA 210
4.18 CYTOLOGIA / CYTOLOGIA CIENKOWARSTWOWA 50/110
4.19 HPV DNA 200
4.20 HIST PAT-badanie histopatologiczne pobranego materiału 100
4.21 POSIEW BAKTERIOLOGICZNY 80
4.22 WYMAZ POCHWA ODBYT W KIERUNKU GBS 90
4.23 PAKIET UROGENITALNY Ch. trachomatis,M.genitalium U.urealyticum 300
4.24 BADANIA Z KRWI CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH
5 5.ZABIEGI DIAGNOSTYCZNE-nie obejmują oceny histopatologicznej pobranego materiału  
5.1 BIOPSJA ENDOMETRIUM 500
5.2 BADANIE DROŻNOŚCI JAJOWODÓW Z UŻYCIEM PIANKI KONTRASTOWEJ 1500
5.3 HISTEROSKOPIA W ZNIECZULENIU OGÓLNYM 2500
6 6. LEKI CENY LEKÓW
6.10 Podane ceny są orientacyjnymi cenami 100% z okolicznych aptek. W przypadku gdy dany lek objęty jest refundacją, a pacjentowi refundcja przysługuje ceny istotnie niższe  
6.11 CETROTIDE 0,25 130
6.12 DECAPEPTYL DEPOT 370
6.13 DIPHERELINA DEPOT 370
6.14 FOSTIMON 65
6.15 GONAPEPTYL 30
6.16 MENSINORM 75 85
6.17 MENSINORM 150 160
6.18 OVITRELE 160
6.19 PROLUTEX 25
6.20 PUREGON 300 340
6.21 PUREGON 900 650
6.22 BEMFOLA 75 100
7 7.DODATKOWE PROCESY LABORATORYJNE CENY DODATKOWYCH PROCESÓW LABORATORYJNYCH
7.11 NACIĘCIE OSŁONKI ZARODKA 600
7.12 IMSI 1000
7.13 PREPARATYKA NASIENIA METODĄ ZYMOT 900
7.14 SELEKCJA PLEMNIKÓW METODĄ PCSI 1200
7.15 SELEKCJA PLEMNIKÓW METODĄ MACS 700
7.16 AKTYWACJA OOCYTÓW JONOFOREM 1000
8 8.DODATKOWE PROCESY TERAPEUTYCZNE CENY DODATKOWYCH PROCESÓW TERAPEUTYCZNYCH
8.11 WSPOMAGANIE IMPLANTACJI LEKIEM ATOSIBAN 1000
8.12 WSPOMAGANIE IMPLANTACJI LEKIEM INTRALIPID 700

Cennik obowiązuje od 07 sierpnia 2023