fbpx

Regulamin ośrodka

TERMINY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

dr Alicja Polak- wizyty osobiste

konsultacje telefoniczne

8.40-17.20

 

17.20-17.40

13.40-15.40

 

16.00-16.20

8.40-17.20

 

17.20-17.40

13.40-15.40

 

16.00-16.20

8.40-15.40

 

15.40-16.00

dr Artur Polak

konsultacje telefoniczne

14.40-17.00

17.20-17.40

10.00-12.00

 

14.40-17.00

17.20-17.40

 

14.40-17.00

17.20-17.40

dr Katarzyna Tomczyk – wizyty osobiste

konsultacje telefoniczne

9.00-13.40

13.40-14.00

 

 

9.00-12.20

12.20-12.40

 

16.00-18.00

18.00-18.20

 

PUNKT POBIERANIA  KRWI-dni powszednie  od godziny 8.00 do godziny 9.00. UWAGA-pobieranie  krwi na  badania  genetyczne  i molekularne odbywa się od  poniedziałki do czwartku.

PRACOWNIA BADANIA  NASIENIA- poniedziałek, środa,piątek  od  8.40 do 16.40, wtorek, czwartek  od godziny 8.40 do godziny 14.40.

REGULAMIN OŚRODKA MEDYCZNIE WSPOMAGANEJ PROKREACJI ORAZ BANKU KOMÓREK ROZRODCZYCH I ZARODKÓW POLMEDIS1

 1. Ośrodek świadczy usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wiedzą medyczną opartą na dowodach naukowych i zgodnie z obowiązującymi wytycznymi środowisk naukowych

 2. Ośrodek czynny jest :
  poniedziałek,środa,piątek : od  godziny 8.00 do 18.30
  wtorki, czwartki: od godziny 8.00 do 16.40.
  W SOBOTY OŚRODEK JEST NIECZYNNY. W dniu 24 grudnia oraz 31 grudnia Ośrodek czynny jest do godziny 14.00.

 3. Świadczenia udzielane są po uprzedniej rezerwacji terminu osobiście,telefonicznej albo on-line. https://www.polmedis.pl/rejestracja-wizyty-online/

 4. Konsultacje lekarskie odbywają się w języku polskim i/lub angielskim. Wszelkie dokumenty są w języku polskim. W przypadku gdy językiem zrozumiałym dla pacjenta jest język inny niż polski lub angielski świadczenia medyczne mogą być udzielane tylko w obecności tłumacza. Ośrodek nie zabezpiecza tłumacza i zapewnienie jego obecności jest po stronie pacjenta.

 5. Zgodnie z art. 7 ust 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 ( tzw RODO) każdy pacjent może złożyć oświadczenie w tej sprawie lub odmówić podpisania oświadczenia.

 6. Dokumentem identyfikującym pacjenta jest dowolny dokument tożsamości ze zdjęciem, a w przypadku jego braku złożony wzór podpisu.W przypadku konsultacji telefonicznej numer Pesel lub inny numer dokumentu tożsamości widniejący w kartotece pacjenta. BRAK MOŻLIWOŚCI IDENTYFIKACJI UNIEMOŻLIWIA ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH.

 7. Ośrodek nie informuje pacjentów o nieprawidłowych wynikach badań, nawet w sytuacji gdy wynik wskazuje na istotne ryzyko dla zdrowia i życia pacjenta.

 8. Płatności można dokonywać w rejestracji gotówką lub kartą płatniczą, albo przelewem.

 9. Zabiegi inseminacji oraz przenoszenia zarodków do organizmu kobiety odbywają się tylko po uregulowani wszelkich należności.

 10. Wnioski o wydanie dokumentacji medycznej mogą być składane osobiście lub drogą elektroniczną tylko z adresu mailowego podanego przez pacjenta podczas rejestracji pacjenta w bazie danych.

 11. Wydawanie dokumentacji medycznej odbywa się po uprzednim złożeniu wniosku, w którym pacjent określa zakres dokumentacji ( np. kopia wyniku badania, karty stymulacji, cała dokumentacja medyczna) oraz jej rodzaj ( kopia, wypis lub odpis ) oraz sposób odbioru dokumentacji medycznej. Przygotowanie dokumentacji medycznej jest bezpłatne i trwa 7 dni roboczych.

 12. Odbiór oryginalnych wyników badań wykonanych w ośrodku lub dokumentacji medycznej przez pacjenta albo osobę przez niego upoważnioną odbywa się tylko w rejestracji za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Drogą elektroniczną można otrzymać kopię ( odwzorowanie elektroniczne-skan). Przekazanie dokumentacji pocztą tradycyjną odbywa się po dokonaniu opłaty pocztowej w kwocie 30 zł. Dokumentacja medyczna i wyniki badań mogą być przekazywane tylko na jeden adres poczty elektronicznej i tylko na jeden adres korespondencyjny podany przez pacjenta podczas rejestracji w bazie danych.

 13. Kopie wyników badań i dokumentacji lekarskiej można wykonać w rejestracji za opłatą 10 zł bez względu na ilość stron.

 14. Bank Komórek Rozrodczych i Zarodków Polmedis przechowuje materiał biologiczny pacjentów pod warunkiem zawarcia umowy na przechowywanie materiału biologicznego i dokonania opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem, zawartej przed upływem terminu ważności wcześniej zawartej umowy.

 15. Materiału informacyjne na temat przeprowadzanych procedur medycznych znajdują się na stronie www.polmedis.pl zakładka /warto-wiedziec/dokumenty-do-pobrania/

 16. Sprawy administracyjne oraz dotyczące przechowywanego materiału biologicznego, skargi, wnioski itp należy kierować na adres biuro@polmedis.pl.

 17. Administratorem Państwa danych osobowych jest : Polmedis spółka z ograniczoną odpowiedzialności sp.k 53-031 Wrocław ul.Partynicka 45 i działa w oparciu o dostępny dokument Polityka ochrony danych osobowych

1Obowiązuje od 1 kwietnia 2020

Polityka  ochrony danych osobowych.