fbpx

Regulamin ośrodka

GODZINY PRZYJĘĆ PACJENTÓW

Lekarz

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

dr Radosław Siejkowski 15.00-18.40 9.30-12.30 9.30-17.40 9.30-13.30 15.00-18.40
dr Joanna Elias 8.40-14.40 12.00-14.40 13.00-18.40 12.00-17.40 08.40-13.40
dr Katarzyna Tomczyk 8.40-12.40 15.00-18.40 8.40-12.40 8.40-10.40 8.40-12.40
dr Artur Polak 16.00-18.40 16.00-18.40 17.30-18.40 15.40-17.40
   

BADANIE  NASIENIA- poniedziałki,środy, piątki od godziny 11.20 do godziny 18.00, wtorki i czwartki od godziny 8.00 do 18.00.

PUNKT POBIERANIA  KRWI-dni powszednie  od godziny 8.00 do godziny 9.00. UWAGA-pobieranie  krwi na  badania  genetyczne  i molekularne odbywa się od  poniedziałki do czwartku.

REGULAMIN OŚRODKA  POLMEDIS[1]

 1. Ośrodek świadczy usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Ośrodek czynny jest codziennie w dni powszednie  od  godziny 7.30 do 19.30 oraz w soboty od 8.30 do 13.00.
 3. Pacjenci przyjmowani są codziennie w dni powszednie po wcześniejszej rejestracji telefonicznej, elektronicznej https://www.polmedis.pl/rejestracja-wizyty-online/ lub osobistej. Rejestracja czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-19.00.
 4. W soboty przyjmowani są tylko pacjenci, którym zalecono  wizytę  w sobotę  przez  lekarza dyżurującego w ten dzień.
 5. Odpowiedzi na pytania pacjentów przekazane telefonicznie  lub drogą elektroniczną na adres mailowe   udzielane  są przez  lekarza po zakończeniu jego dnia pracy odpłatnie zgodnie z aktualnym cennikiem.
 6. Konsultacje lekarskie  odbywają się w języku polskim lub/i angielskim. Wszelkie dokumenty są w  języku polskim. W przypadku gdy językiem zrozumiałym dla pacjenta  jest inny język niż polski lub angielski  świadczenia medyczne  mogą być udzielane tylko w obecności tłumacza. Ośrodek nie zabezpiecza  tłumacza i zapewnienie  jego obecności jest po stronie  pacjenta.
 7. Zgodnie z art. 7 ust 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 ( tzw RODO)  każdy pacjent może złożyć oświadczenie w  tej sprawie lub odmówić podpisania oświadczenia.
 8. Dokumentem identyfikującym pacjenta jest dowolny dokument  tożsamości ze zdjęciem, a w  przypadku jego braku złożony wzór podpisu. W przypadku konsultacji telefonicznej numer  Pesel lub inny  numer dokumentu tożsamości  widniejący w kartotece pacjenta, a w przypadku  korespondencji elektronicznej adres mail.
 9. Płatności za wykonane lub zaplanowane procedury medyczne można dokonywać w rejestracji gotówką lub kartą płatniczą, albo przelewem.
 10. Zabiegi inseminacji oraz przenoszenia zarodków do organizmu kobiety odbywają się tylko po uregulowaniu wszelkich należności.
 11. Zgodnie z przepisami fakturę za świadczone usługi można wystawić do 7 dni po wykonaniu usługi.
 12. Interpretacji wyników badań i ustalenie postępowania lekarskiego może dokonać tylko lekarz.
 13. Wnioski o wydanie dokumentacji medycznej mogą być składane osobiście  lub drogą elektroniczną tylko z adresu mailowego podanego przez pacjenta  podczas rejestracji pacjenta w bazie danych.
 14. Wydawanie dokumentacji medycznej odbywa się po uprzednim złożeniu wniosku, w którym pacjent określa zakres dokumentacji  ( np. kopia wyniku badania, karty stymulacji, cała dokumentacja  medyczna) oraz  jej rodzaj ( kopia, wypis  lub odpis ) oraz sposób odbioru dokumentacji medycznej.  Przygotowanie dokumentacji medycznej jest bezpłatne i trwa 7 dni roboczych.
 15. Odbiór oryginalnych wyników badań i dokumentacji medycznej przez pacjenta albo osobę przez niego upoważnioną odbywa się tylko w rejestracji za  okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Drogą elektroniczną można  otrzymać kopię ( odwzorowanie  elektroniczne-skan).  Przekazanie dokumentacji   pocztą tradycyjną odbywa się po dokonaniu opłaty pocztowej w kwocie 30 zł.  Dokumentacja  medyczna  i wyniki badań mogą być przekazywane  tylko na  jeden adres  poczty elektronicznej i tylko na  jeden adres  korespondencyjny podany przez  pacjenta  podczas rejestracji w bazie danych.
 16. Kopie wyników badań i dokumentacji lekarskiej można wykonać w rejestracji za opłatą 10 zł bez względu na ilość stron.
 17. Administratorem Państwa danych osobowych jest : Polmedis spółka z ograniczoną odpowiedzialności sp.k 53-031 Wrocław Partynicka 45 i działa w oparciu o dostępny dokument  Polityka  ochrony danych osobowych.

[1]Obowiązuje  od  1  kwietnia  2020