fbpx

Regulamin ośrodka

GODZINY PRZYJĘĆ PACJENTÓW

Lekarz

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

dr Radosław Siejkowski 15.00-18.40 9.30-12.30 9.30-17.40 9.30-13.30 15.00-18.40
dr Joanna Elias 8.40-13.40 12.00-15.40 13.40-18.00 13.00-17.40 08.40-13.40
Dr Patrycja  Nowak Florek 9.00-11.00 16.00-17.00    
dr Artur Polak 16.00-18.40 16.00-18.40    17.30-18.40 15.40-17.40

REGULAMIN OŚRODKA  POLMEDIS[1]

 1. Ośrodek swiadczy usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Ośrodek czynny jest codziennie w dni powszednie  od  godziny 7.30 do 20.00 oraz w soboty od 8.30 do 13.00.
 3. Pacjenci przyjmowani są codziennie w dni powszednie po wcześniejszej rejestracji telefonicznej lub osobistej. Rejestracja czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-19.30.
 4. W soboty przyjmowani są tylko pacjenci, którym zalecono  wizytę  w sobotę  przez  lekarza dyżurującego w ten dzień.
 5. Odpowiedzi na pytania pacjentów przekazane telefonicznie  lub drogą elektroniczną na adres mailowe   udzielane  są przez  lekarza po zakończeniu jego dnia pracy.
 6. Zgodnie z art. 7 ust 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 ( tzw RODO)  każdy pacjent może złożyć oświadczenie w  tej sprawie lub odmówić podpisania oświadczenia.
 7. Dokumentem identyfikującym pacjenta jest dowolny dokument  tożsamości ze zdjęciem, a w  przypadku jego braku złożony wzór podpisu.
 8. Płatności za wykonane lub zaplanowane procedury medyczne można dokonywać w rejestracji gotówką lub kartą płatniczą, albo przelewem.
 9. Zabiegi inseminacji oraz przenoszenia zarodków do organizmu kobiety odbywają się tylko po uregulowaniu wszelkich należności.
 10. Zgodnie z przepisami fakturę za świadczone usługi można wystawić do 7 dni po wykonaniu usługi.
 11. Intepretacji wyników badań i ustalenie postępowania lekarskiego może dokonać tylko lekarz.
 12. Wnioski o wydanie dokumentacji medycznej mogą być składane osobiście  lub drogą elektroniczną tylko z adresu mailowego podanego przez pacjenta  podczas rejestracji pacjenta w bazie danych.
 13. Wydawanie dokumentacji medycznej odbywa się po uprzednim złożeniu wniosku, w którym pacjent określa zakres dokumentacji  ( np. kopia wyniku badania, karty stymulacji, cała dokumentacja  medyczna) oraz  jej rodzaj ( kopia, wypis  lub odpis ) oraz sposób odbioru dokumentacji medycznej.  Przygotowanie dokumentacji medycznej jest bezpłatne i trwa 7 dni roboczych.
 14. Odbiór oryginalnych wyników badań i dokumentacji medycznej przez pacjenta albo osobę przez niego upoważnioną odbywa się tylko w rejestracji za  okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Drogą elektroniczną można  otrzymać kopię ( odwzorowanie  elektroniczne-skan).  Przekazanie dokumentacji   pocztą tradycyjną odbywa się po dokonaniu opłaty pocztowej w kwocie 30 zł.  Dokumentacja  medyczna  i wyniki badań mogą być przekazywane  tylko na  jeden adres  poczty elektronicznej i tylko na  jeden adres  korespondencyjny podany przez  pacjenta  podczas rejestracji w bazie danych.
 15. Kopie wyników badań i dokumentacji lekarskiej można wykonać w rejestracji za opłatą 10 zł bez względu na ilość stron.
 16. Administratorem Państwa danych osobowych jest : Polmedis spółka z ograniczoną odpowiedzialności sp.k 53-031 Wrocław Partynicka 45 i działa w oparciu o dostępny dokument  Polityka  ochrony danych osobowych.

[1]Obowiązuje  od  1  kwietnia  2020