fbpx

Skuteczność leczenia metodą in vitro

 

Powyższe dane dotyczą ciąż klinicznych , to znaczy gdy potwierdzane  ciążę w  badniu USG.

Nie  każdy cykl leczenia zakończy się podaniem zarodków. Transferów jest  mniej niż cykli leczenia, zatem wskaźnik na cykl zawsze  będzie  niższy niż wskaźnik na transfer. Nie  każda ciąża kliniczna zakończy się powodzeniem, część zakończy się poronieniem. Zatem wskaźnik ciąż zawsze  będzie  wyższy niż wskaźnik porodów. Należy podkreślić, że  liczba  transferów uzalezniona  też jest od  polityki w danym ośrodku. W naszym ,zależnie  od  sytuacji klinicznej i embriologicznej wykonuje  transfer w 2,3 lub 5 dobie po punkcji jajników. Nie wszystkie zarodki przetrwają do 5 doby. Jeżeli wykonuje się transfery zarodków tylko w  5 lub 6 dobie  zdecydowanie  rzadziej dochodzi do transferu niż gdy wykonuje się podanie zarodkó wcześniej.  W takiej sytuacji wskaźnik na  transfer  może  być zdecydowanie  wyższy niż na cykl leczenia- nawet dwukrotnie. Na  skuteczność wpływa  też szereg innych czynników na przykład  ilość podawanych zarodków, średni wiek kobiet. Bywają lata  lepsze  i gorsze.  W roku 2012 nasza  skutecznośc wyniosła 45 % ciąż na  cykl leczenia i 36 % porodów. Z kolei w roku 2014 wynosiła ona  odpowiednio  25% i  24 %. Powodem  między innymi  były ograniczenia  liczby podawanych zarodków praktycznie do 1  zarodka w  programie  rządowym in vitro. Stąd też podajemy skumulowane wyniki z  poszczególnych lat.

Skuteczność leczenia  metoda zapłodnienia pozaustrojowego w roku 2017

Ilość ciąż na 1 cykl leczenia              38 %

Ilość porodów na 1 cykl leczenia                  brak pełnych danych z roku 2017

Ilość ciąż na 1 transfer zarodków                  40 %

Ilość porodów na 1 transfer zarodków          brak pełnych danych z roku 2017

Skuteczność leczenia  metoda zapłodnienia pozaustrojowego w roku 2016

Ilość ciąż na 1 cykl leczenia              37 %

Ilość porodów na 1 cykl leczenia                  30%

Ilość ciąż na 1 transfer zarodków                  39 %

Ilość porodów na 1 transfer zarodków          31%

Skuteczność leczenia  metoda zapłodnienia pozaustrojowego w latach 2011-2015

Ilość ciąż na 1 cykl leczenia              33 %

Ilość porodów na 1 cykl leczenia                  28%

Ilość ciąż na 1 transfer zarodków                  35 %

Ilość porodów na 1 transfer zarodków          29%

Skuteczność leczenia  metoda zapłodnienia pozaustrojowego w roku 2006-2010

Ilość ciąż na 1 cykl leczenia              32 %

Ilość porodów na 1 cykl leczenia                  29%

Ilość ciąż na 1 transfer zarodków                  33 %

Ilość porodów na 1 transfer zarodków          31%

Skuteczność leczenia  metoda zapłodnienia pozaustrojowego w roku 2000-2005

Ilość ciąż na 1 cykl leczenia              32 %

Ilość porodów na 1 cykl leczenia                  29%

Ilość ciąż na 1 transfer zarodków                  36 %

Ilość porodów na 1 transfer zarodków          30%