fbpx

Bezpieczeństwo

Bezpieczne zapłodnienie in vitro.

Nasz ośrodek, stosując konkretne rozwiązania, zachowuje najwyższe standardy bezpieczeństwa i skutecznie eliminuje ryzyko utraty kontroli nad procesem zapłodnienia in vitro:
  • posiadamy stały i niezależny od miasta dostęp do prądu i wody; takie podejście, w przypadku nagłej awarii w dostarczaniu tych mediów, zapewnia całkowite bezpieczeństwo zarodków,
  • nasz ośrodek bezpośrednio sąsiaduje z prywatnym domem kierownika ośrodka, dr n. med. Artura Polaka, co daje możliwość natychmiastowej pomocy w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych awarii,
  • jesteśmy ośrodkiem leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego, który istnieje na Dolnym Śląsku najdłużej, co w połączeniu ze statusem prawnym –  polska, niezależna firma prywatna – daje gwarancję, iż ośrodek nie zostanie zlikwidowany; mogłoby to podważyć bezpieczeństwo i przeznaczenie komórek jajowych, plemników czy zarodków,
  • podczas trwania procesu zapłodnienia pozaustrojowego, dajemy możliwość bieżącego monitoringu jego etapów, np. obejrzenia własnych komórek jajowych, procesu przygotowania komórek jajowych do procedury ICSI, bądź samej mikromanipulacji,
  • przez 20 lat istnienia naszego ośrodka i przez 17 lat realizacji procedur zapłodnienia pozaustrojowego, ani razu nie doszło do powikłań, które wymagałyby pilnej interwencji chirurgicznej,
  • Prowadzone przez nas działania są zgodne z certyfikatem ISO 9001, poświadczającym, iż nasza Klinika spełnia wszelkie normy jakościowe pracy w obszarze leczenia niepłodności oraz leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego,
  • Laboratorium posiada certyfikat embriologa Europejskiego Centrum Monitorowania ESHRE podkreślający wysoką i w pełni bezpieczną jakość naszych usług.

dyplomNormal