fbpx

Porady dla pacjentów

Kierownik Ośrodka Polmedis Dr n. med. Artur Polak

Zachęcam Państwa do zapoznania się poniższymi artykułami. Przyczyną ich pisania jest moje ponad 25-letnie doświadczenie w leczeniu niepłodności, z czego 20 lat to leczenie metodą zapłodnienia in vitro. 

Nie chodzi tu tylko o doświadczenie merytoryczne. Te lata pokazały mi jakie wątpliwości, nastroje i problemy występują u par leczących się z powodu niepłodności. Szereg mitów, opaczna interpretacja słów lekarza, bezgraniczna wiara w  informacje internetowe są powodem frustracji już z pierwszych niepowodzeń. Również tych naturalnych. 

Znam nastawienie pacjentów i wiem, że zdecydowana większość, absolutnie nie z ich winy, podchodzi do leczenia niepłodności na zasadzie złotej recepty za określoną cenę. To, co moim zdaniem najbardziej dokucza pacjentom to brak wiedzy, zrozumienia diagnostyki i leczenia  niepłodności. 

Często po poświęceniu godziny, a czasem więcej, na wyjaśnienia dlaczego się nie udaje, pacjenci mówią „ale nikt nam tego nie wyjaśniał”. Stąd też decyzja, aby na naszej stronie zamieszczać artykuły, które będą wyjaśniały to czego “nikt wcześniej nie wyjaśnił”. 

Jeżeli pewne kwestie są dla Państwa niejasne, budzą wątpliwości, czy wręcz nie zgadzacie się z ich treścią, chętnie wszystko wyjaśnimy – wątpliwości należy kierować na adres invitro@polmedis.pl

Mogą Państwo również pisać, jakie kwestie powinny zostać przedstawione. Proszę jednak pamiętać, że celem nie jest ocena konkretnych sytuacji pacjentów, ich wyników badań czy analiza  dotychczasowego leczenia, ale wątpliwości wynikające z zamieszczonych artykułów albo własne uwagi.

Z wyrazami szacunku, 

Kierownik Ośrodka Polmedis

Artur Polak

Koronawirus a leczenie niepłodności i in vitro

Koronawirus a leczenie niepłodności i in vitro

koronawirus a leczenie niepłodności

Czy bezpiecznie jest planować teraz ciążę?

Wszystkie ośrodki wspomaganej prokreacji cały czas monitorują i stosują się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, aby odpowiednio wcześnie wprowadzić odpowiednie zmiany, które ochronią pacjentów i personel przed ryzykiem zakażenia.

Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii, pacjentom zaleca się szczególną ostrożność podczas starań o dziecko i leczenia niepłodności i ewentualnie odroczenie decyzji o poczęciu ciąży przez zamrożenie, a dokładnie kriokonserwację komórek jajowych lub zarodków.

Koronawirus a leczenie niepłodności – co zrobić, kiedy jesteśmy w trakcie terapii? 

Pacjenci w trakcie leczenia, którzy nie są w grupie ryzyka i są zdrowi, powinni dokończyć rozpoczęte procedury leczenia niepłodności z ewentualnym rozważeniem odroczenia transferu.

Pacjenci w grupie ryzyka, czyli osoby, które przebywały w miejscach o wysokim wskaźniku zachorowalności, byli w kontakcie z osobami zakażonymi, są podejrzewani o zakażenie COVID-19 lub wykazują objawy zapalenia górnych dróg oddechowych powinny, jak podaje PTMRiE, przerwać terapię lub odroczyć ciążę poprzez zastosowanie procedury kriokonserwacji oocytów lub zarodków.

Zaleca się również przerwanie terapii immunomodulacyjnych, jeżeli były zalecone, ponieważ obniżają odporność organizmu.

Dane na 27.03.2020

Na podstawie Stanowiska Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRiE), Sekcji Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (SPiN PTGiP) oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie Endokrynologii Ginekologicznej i Rozrodczości w kwestii leczenia niepłodności w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2.   

http://www.ptmrie.org.pl/o-ptmrie/aktualnosci/stanowisko-ptmrie-w-sprawie-koronawirusa-sars-cov-2-wywolujacego-covid-19?fbclid=IwAR0bv0MHKr3ys0n4gTmurckHH_ZvU3JJJHca_ntJatVpcHBGLUdo_zx6Pss

Zobacz też: Koronawirus a niepłodność